VERDENSDAGEN

 FOR SELVMORDSFOREBYGGING

10. SEPTEMBER

EN ÅRLIG INTERNASJONAL MARKERING

 

Verdensdagen for selvmordsforebygging er en internasjonal markering hvert år 10. september. Dagen er opprettet av IASP, Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging, i samarbeid med FNs Verdens helseorganisasjon. I Norge har LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fått i oppdrag å koordinere arrangementene denne dagen i perioden fra 2005 til 2007. Verdensdagen for selvmordsforebygging ble første gang markert på IASPs kongress i Stockholm 10. september 2003.

 

ÅRETS TEMA FOR VERDENSDAGEN

«Take a minute, change a life»

 

LEVEs budskap for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2017 er:

ÅPENHET: Når vi snakker åpent om liv som er vanskelige, blir vi mer oppmerksomme på andre.
TAKE A MINUTE: Det kan igjen føre til at du stopper opp der du hadde tenkt til å gå forbi.
CHANGE A LIFE: Et slikt øyeblikks oppmerksomhet fra deg kan endre en annens liv.

VIS AT DU SER. VIS AT DU LYTTER. VIS AT DU BRYR DEG.

VERDENSDAGSMATERIELL

For å laste ned verdensdagsmateriell trykk på denne linken: http://www.leve.no/verdensdagen-2017/