LEVE tilbyr sorgstøtte i gruppe. Etterlatte og berørte av selvmord fra hele Trøndelag er velkommen til å delta.

 

Oppstart: Tirsdag 6. februar 2018 kl 18-20 (deretter hver tredje tirsdag).
Sted: Mangfoldhuset, Olav Tryggvasons gt 40 7011 Trondheim.

 

Tidligere har etterlatte i alderen 18-81 år med ulike relasjoner til den døde (mor, ektemake, datter, søster osv) og med ulik avstand til hendelsen, deltatt i liknende grupper.

 

Sagt om sorgstøtte i gruppe:
”Godt å få lette litt på sløret”
”Godt å møte andre for å slippe å kjenne på ensomhet eller tro at jeg er gal.”
”Godt å ha et sted å slippe sorgen til, for så å kunne lukke den litt i hverdagen. Som å åpne og lukke ei bok.”
”Vi lærte ulike måter å møte sorgen på, og fikk hjelp til selvhjelp i hverdagen.”

 

Påmelding og spørsmål kan rettes til:
Hilde Carin Storhaug mobil: 952 63 714 / e-post: levesortrondelag@gmail.com
Eva Steinkjer mobil: 480 29 612 / e-post: eva_steinkjer@hotmail.com

 

Gruppen ledes av: 

Line: Mistet mann i selvmord for to år siden. Lærer i ungdomsskolen. Møter unge som sliter og berøres av selvmordshendelser i dag. Deltatt i mange former for sorgstøtte, både i og utenfor LEVE

Eva: Mistet pappa i selvmord som liten jente. Vokst opp med at det var farlig å snakke om dette. Brukt store deler av voksenlivet til å forstå seg selv i lys av det å være etterlatt som barn. Lærer og psykoterapeut. Jobber for å spre åpenhet om selvmord og psykisk helse. Aktiv i LEVE med spesielt øye for barn og unge, men også andre som ønsker å bearbeide sin historie.