Min historie

Min historie

Innkalling til årsmøte 2017

LEVE Song og Fjordane ønsker velkommen til Årsmøte. Mandag 6. Mars kl 17.30 på Thon Hotel Jølster

Image error!

 

Innkalling til årsmøte

Leve Sogn og Fjordane Fylkeslag


Orgnr.998 920 612

 

Til fylkeslaget sine medlemmer:

Årsmøte 2016

Det er tid for nytt årsmøte i LEVE, SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG.

Vi vonar at flest mogleg medlemar har høve til å delta på årsmøtet. Etterpå set vi av tid til å diskutere saker medlemene ønsker å ta opp.
Dersom du som medlem ønsker å vere med på styrearbeid eller i ei arbeidsgruppe, set vi stor pris på om du sender ein mail til styreleiar Nils-Petter Hauge omgåande (hauge@humanorg.no). Vi treng fleire gode medspelarar i vårt arbeid. Unge etterlatne som har lyst å bidra i det førebyggande arbeidet blir særskilt oppmoda til å ta kontakt. Men – vi treng alle krefter vi kan nå!! Ta kontakt!!


Stad: Thon Hotel Jølster
Tid: Måndag 6. mars kl. 17:30

Sakliste:

1. Velkomst v/leiar
2. Val av dirigent og referent
3. Godkjenning av innkalling/sakliste
4. Årsmelding for 2016
5. Økonomi/resultat 2016
6. Val av styremedlemmer og valnemnd v/ Mette Elin og Sigurd.
7. AvslutningEtter årsmøtet

Møte med medlemene/styremøte

 

For pdf versjon av invitasjonen trykk her: