SENTRALSTYRET

Vigdis Songe-Møller

Vigdis Songe-Møller

Konstituert styreleder, etterlatt

Telefon: 45 22 08 17
E-post: vigdis@leve.no

Kristina Johnstad

Kristina Johnstad

Styreleder, Unge LEVE

Einar Johan Jakobsen

Einar Johan Jakobsen

Styremedlem, etterlatt

Christoffer Back Vestli

Christoffer Back Vestli

Styremedlem, etterlatt

Berit Skog

Berit Skog

Styremedlem, etterlatt

Jon Schultz

Jon Schultz

Styremedlem, etterlatt

Wenke-Nina Bruflot

Wenke-Nina Bruflot

Styremedlem, fag

Anne Silviken

Anne Silviken

Styremedlem, fag

VARA

Ruth Eili Ruud

Vara, etterlatt

Hanne Karine Nordstedt

Vara, nestleder i Unge LEVE

Arne Magne Elsatd

Vara, etterlatt

Annie Norevik

Vara, fag

Janicke Pedersen

Vara, fag