STØTTESPILLERE

LEVE mottar årlig tilskudd fra en rekke samarbeidspartnere. I 2017 har LEVE mottatt finansiell støtte fra følgende:

 

Helsedirektoratet
LEVE mottar et fast, generelt tilskudd fra Helsedirektoratet som bruker- og pårørendeorganisasjon innen psykisk helse og rus. I tillegg har LEVE prosjektstøtte til arrangering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, LEVEs årlige fagkonferanse, fylkesledersamling m.m.

 

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering har gitt LEVE støtte til tre prosjekter i 2017.

 

Scheiblers legat
LEVE har i 2017 fått støtte av Scheiblers legat til prosjektet ungdomssamlingen til Unge LEVE.

SAMARBEIDSPARTNERE

LEVEs samarbeidspartnere:

 

RVTS

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Vi bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

Det er et RVTS i hver region:

RVTS Øst, lokalisert i Oslo
RVTS Sør, lokalisert i Kristansand
RVTS Vest, lokalisert i Bergen
RVTS Midt, lokalisert i Trondheim
RVTS Nord, lokalisert i Tromsø

 

NSSF

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd av Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF.

 

Kirkes-SOS

Kirkens SOS i Norge omfatter tolv lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.

  • Kirkens SOS mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • Kirkens SOS har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • Kirkens SOS skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise, – og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.

 

Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.
Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.