Min historie

Min historie

LEVE

Veileder for media i omtale av selvmord

WHO (Verdens Helseorganisasjon) startet i 1999 et verdensomspennende tiltak for forebygging av selvmord kalt SUPRE. De utarbeidet i samarbeid med IASP- International Association for Suicide Prevention, veiledere for ulike sammfunns - og yrkesgrupper. Denne utgaven fra 2007-2008 som rettes til media, er nå oversatt til norsk.

Les veileder for media i omtale av selvmord her:

http://www.iasp.info/pdf/task_forces/WHO_selvmordsforebygging_081106.pdf