PRESSE

SELVMORD TAR FLEST UNGE LIV I NORDEN


Verken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Forebyggende arbeid må intensiveres (fhi.no, 2016). 

 

Etterlatte sliter sosialt og på jobb

Hver av disse dødsfallene resulterer i et voldsomt antall etterlatte, faktisk så mange som i overkant av 5250 mennesker hvert år (iflg Helsedirektoratet), som i tiden etter selvmordet både sliter med å komme seg tilbake på jobb, og får store utfordringer i å fungere sosialt og i familien. Både norske og internasjonale studier at så mange som 80–90 prosent av etterlatte ved selvmord i varierende grad opplever behov for ulike former for profesjonell hjelp. Disse utgjør også en av de største risikogruppene for nettopp selvmord.

Ressurser til selvmordsforebygging og oppfølging av etterlatte og berørte ved selvmord er av nasjonal interesse og må prioriteres.

Er du journalist og ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med LEVE sentralt eller våre fylkeslag.

KONTAKT

Oddrun Bøhlerengen

Oddrun Bøhlerengen

Generalsekretær

E-post: oddrun@leve.no

Ida Evita de Leon

Ida Evita de Leon

Ungdoms- og kommunikasjonssekretær

E-post: ida@leve.no
Telefon:
45 200 199

Kristina Johnstad

Kristina Johnstad

Styreleder, Unge LEVE

Telefon: 926 09 243
E-post: kristina.johnstad@gmail.com