Min historie

Min historie

Nord-Trøndelag

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt. Det ønsker vi å oppnå ved å:

 • Bygge ut et nettverk av og for etterlatte i alle områder i fylket.  Den 10. september som er Verdensdagen for selvmordsforebygging arrangerer  vi alltid en fagdag. 
 • Drive informasjon om det å være etterlatt, bidra til større åpenhet i samfunnet omkring selvmord, motvirke isolasjon og ensomhet, og derved kanskje forhindre at selvmord blir valgt som løsning på livets mange smertefulle vanskeligheter
 • Arrangere samlinger der sosialt samvær er sentralt, og der det også tas opp ulike tema som angår oss og vår situasjon. Fylkeslaget arrangerer minst ett møte per år på ulike steder i fylket.
 • Arrangere fagdager som også fungerer som møteplasser for etterlatte og tilsatte i helsevesen, kirke, skole, politi og ideelle organisasjoner
 • Ha spesielle tilbud for ungdom som er blitt etterlatte. Vi har egen ungdomsrepresentant i styret som også skal fungere som kontaktperson mot ungdomsmiljøet. Vi har også gjennomført et prosjekt ”Livet e no det likaste ’lell”. Dette var likemannsarbeide rettet mot ungdom mellom 13 og ca. 20 år. 
 • Lære opp sorggruppeledere og drive sorggrupper for etterlatte. Nord-Trøndelag har som de første i landet gjennomført et prosjekt ”Barn som etterlatte ved selvmord” – hvordan gi barn og foreldre støtte til å bearbeide selvmord i nærmeste familie. Metoden som ble brukt kalles ”Å lese for livet”. 11 foresatte og 16 barn i alderen 4 til 12 år deltok på 4 lørdagssamlinger. Den ”ufarlige” metoden gjorde det lettere å snakke om de ”farlige” tankene og følelsene. Ved å skrive tekster preget av egne mentale bilder/opplevelser, kunne de leve ut følelsene gjennom en annen person. Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapport ”Barn som etterlatte ved selvmord” i fylkeslagets årsberetning eller i LEVEnytt nr 2  Februar 2007. 
 • Virke sammen med andre miljøer som arbeider med forebygging av selvmord og oppfølging når selvmord har skjedd.

 

  Arkiv Nord-Trøndelag

  19. okt. 2016

  VERDENSDAGEN 2016 Det ble en vellykket Verdensdag for selvmordsforebygging med over 100 … Les mer

  21. apr. 2016

  Årsmelding LEVE Nord-Trøndelag Les mer

  24. mar. 2016

  Invitasjon til familiedag Les mer

  17. apr. 2015

  LEVE Nord-Trøndelag arrangerer medlemsmøte på Huset i Weidergården i Namsos Onsdag 29. april kl 19.00. Les mer

  13. okt. 2014

  Foredrag Nord-Trøndelag Verdensdagen 2014 Foredragspresentasjoner fra Nord-Trøndelags arrangement på Verdensdage… Les mer