Min historie

Min historie

Program for vår/ sommer 2017.

Program for vår/ sommer 2017.

01.02.17 – Vi møtes på Frivilligsentralen i Molde kl. 19.00

01.03.17 – Vi møtes på BUP, Kristiansund Sykehus sine lokaler kl. 19.00

05.04.17 - Vi møtes på Frivilligsentralen i Molde kl. 19.00

03.05.17 – Vi går tur på Skaret i Molde. Møtes Skarstua kl. 19.00.

06.06.17 – Sommeravslutning – vi møtes på Farstad Samvirkelag kl. 18.00 og drar sammen til «Hula» ved Farstadsanden.