Kafe LEVE Telemark

Er du på en eller annen måte BERØRT av et selvmord og ønsker: informasjon/ støtte eller bare å snakke om det, er du velkommen til

Vi er fagfolk og etterlatte selv som ønsker å møte deg i din situasjon for felleskap og sammen arbeide med å LEVE VIDERE.
Vi snakker sammen og vi har kaffe/brus og kaker/sjokolade.Vi er en livssynsnøytral organisasjon.

Vi holder til i Frivillighets-sentralen i Porsgrunn. Den ligger i Gamle Meierigården (vis a vis Folkets hus og Eleksia)  Storgata 115 i Porsgrunn. Den tredje mandagen i måneden kl.18.30-20.30

DATOER FOR HØSTEN 2017:

21. august
18. september
16. oktober
20. november
18. desember (Julekafe)

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller innspill om tema du vil at vi skal forberede.Leder for Kafe: Likemenn for Leve, Telemark: May Britt Hørsrud 94877199 Rolf Klubben 93401482Marzena K Andersen 94328995 Åse Matre Dalene 98065080 Sonja Falch 95045860.

VELKOMMEN!