Min historie

Min historie

LEVE

Verdensdagen

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10.september er en internasjonal dag som markeres over hele verden. Støtt opp om Verdensdagen - støtt det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge.

Verdensdagen ble innstiftet av IASP ( International Association for Suicide Prevention: www.iasp.info) og støttes av Verdens Helseorganisasjon. I Norge er LEVE nasjonal koordinator og arrangør, og Verdensdagen markeres i LEVE sentralt og i LEVEs fylkeslag. LEVE er gitt det nasjonale koordinatoransvaret av IASP i Norge, og markeringen mottar støtte fra Helsedirektoratet.

 

 

LEVES MARKERING AV VERDENSDAGEN FOR SELVMORDSFOREBYGGING 10 SEPTEMBER 2016

ÅPENHET: VIS AT DU SER. VIS AT DU LYTTER. VIS AT DU BRYR DEG.

Selvmord er et stort samfunnsproblem, samtidig som det er et vanskelig tema for mange å snakke om. Desto viktigere er det å være åpen om det. Mennesker som sliter med livet trenger å få vite at andre er oppmerksomme på dem, de trenger å føle at noen står sammen med dem, de trenger å vite at deres nærmeste ikke får et bedre liv uten dem og mange trenger å høre andres språk for det vonde, for å finne språk for sitt eget. Berørte i LEVE sitter på en erfaringskompetanse som kan bidra til alle disse områdene, som favner både omsorg for dem som mister og forebygger overfor dem som sliter og tenker på å ta sitt liv. Derfor har LEVE valgt å ha Åpenhet som overordnet tema for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2016. Årets globale motto fra IASP er (norsk oversettelse) Vis at du ser - Vis at du lytter - Vis at du bryr deg. Det passer godt i samspill med LEVEs tema: Åpenhet: Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

LEVEs fylkeslag planlegger i disse dager sine lokale arrangement over hele landet. Disse vil legges ut på våre hjemmesider etterhvert som de er klare. Arrangementer spenner fra informasjonsstand til konserter, fagdag og symbolske handlinger. Hvis du ønsker å bidra som frivillig på Verdensdagen, ta gjerne kontakt med ditt fylkeslag.

LEVE sentralt planlegger et arrangement i det åpne offentlige rom, i Oslo sentrum, lørdag 10. september. Disse planene er også under bearbeiding, og vil legges ut på hjemmesidene så snart rammer er på plass.

LEVE/Unge LEVE deltar også i et samarbeid med Olafstiftelsen, om et årlig selvmordsforebyggende arrangement på Litteraturhuset i Oslo, i forkant av Verdensdagen 10. september. Dette seminaret er knyttet til Olafstiftelsens utgivelse av Olafprisen til en person som har utmerket seg med sitt selvmordsforebyggende arbeid blant unge. I 2016 arrangeres seminaret 6. september. Olafstiftelsen er hovedarrangør, i samarbeid med Røde Kors, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og LEVE/Unge LEVE.

LEVE håper Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres også utenfor LEVE, om det er å støtte enkeltpersoner eller gjennom egne arrangement. LEVE har dessverre ikke midler til å støtte eksterne arrangement økonomisk. Men er det annet vi kan bidra med, eller spørsmål om Verdensdagen, kontakt gjerne sekretariatet.