Min historie

Min historie

LEVE

Hva vi gjør

LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, som arbeider for å sikre etterlatte ved selvmord omsorg og støtte. LEVE har også som mål å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge.

LEVE har to arbeidsområder:

Omsorg

Omsorg og hjelp for etterlatte ved selvmord i Norge er svært varierende. Noen får god hjelp og støtte både fra sitt sosiale nettverk og det offentlige hjelpeapparat, men svært mange lider under at de nærmeste er usikre på hvordan de skal støtte, og at det offentlige hjelpeapparatet svikter.

Etterlattes behov varierer også gjennom sorgprosessen, noe som oftest ikke gjenspeiler seg i hjelpetilbudet. LEVE arbeider for å sikre aktiv hjelp og støtte til familier, pårørende, arbeidskollegaer og eventuelt andre berørte som mister noen av sine nærmeste ved selvmord. Like viktig som å sikre et offentlig oppfølgingstilbud, er det å synliggjøre og utnytte etterlatte som ressurs i arbeidet. LEVE arbeider derfor aktivt med likemenn som en hjørnestein i sorgstøtten, hvor etterlatte driver sorggrupper, møteplasser og kafétreff, likemannsstøtte, arbeider politisk og sprer informasjon.

Informasjon

Samfunnet har fortsatt vanskeligheter med å møte sorg, og etterlatte ved selvmord står i en særstilling. LEVE ønsker å spre informasjon og kunnskap om selvmord og etterlattes situasjon, både for å bidra til å gjøre tilværelsen til de etterlatte enklere, men også for å forebygge framtidige selvmord. LEVEs informasjonsarbeid består hovedsaklig i utarbeidelse av informasjonsmateriell, nyhetsbrev, fagkonferanser og utstrakt nettverksbygging.