Min historie

Min historie

Hedmark

LEVE Hedmark ønsker å jobbe for å:

  • Gjøre LEVE kjent og videreformidle hva organisasjonen står for
  • Sette søkelyset på den tragedien som inntreffer når noen har tatt sitt liv
  • Arbeide for at helsesektoren skal ta pårørendes henvendelser angående familiemedlemmers/venners atferd på alvor
  • Få til samarbeid med andre frivillige organisasjoner og offentlige instanser innen helsevesenet, slik at etterlatte kan få best mulig støtte og hjelp 
  • Forebyggende arbeid for å forhindre selvmord

Ta gjerne kontakt med styret vårt for mer informasjon

Kontakttelefon

Hedmark Fylkeslag har etablert døgnåpen kontakttelefon.  
Nummeret er 905 10 907 

Generelt anbefaler vi å kontakte kommunale helsetjenester, prestekontorer og politi i de respektive kommuner, samt fylkeslegen.

    Aktuelt Hedmark