LEVE SOGN OG FJORDANE

Vil du vite mer om LEVE Sogn og Fjordane fylkeslag og arbeidet vårt eller trenger du noen å snakke med?
Kontakttelefon: 91310131
E-post: hauge@humanorg.no

Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det.
Vi som betjener kontakttelefonen er selv etterlatte ved selvmord, som ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Fordi vi også har vårt daglige liv og plikter, er ikke telefonen betjent hele døgnet men legg igjen en beskjed, så vil vi ringe deg tilbake. Vi har pålagt oss selv taushetsplikt. Du kan derfor være trygg på at det du forteller oss, ikke blir fortalt videre.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. I slike tilfeller kontakt for eksempel akutt nødhjelp 113, Kirkens SOS på 815 33 300 eller Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Styreleder: Nils-Petter Hauge, hauge@human.org, 99098112/57870505 
Sekretær: 
Støve Hildegunn, hstove@hotmail.no, 91310131 hstove@hotmail.no
Vara: Monica Frøyset, monicafroyset@hotmail.no, 90515406
Vara (fag): Sigurd Sande, s-art-sa@online.no 90897317
Vara: Pleym Eva Marie, evamariepleym@gmail.com, 95708318
Vara:  Ingemund Holen, pt-holen@hotmail.com, 94881131, pt-holen@hotmail.com

Fagpersonar:

1)  Nils-Petter Hauge, Stryn                                  2 år. På val i 2019

2)  Eli Vikøren, Førde                                           2 år. På val i 2018.

Vara:

1)  Sigurd A.Wahl Sande, Dale i Sunnfjord         1. vara (2 år)  På val i 2019

2) Ann Kristin Sæbø, Leikanger                        2. vara  2 år På val i 2018.

Etterlatne:

1)  Hildegunn Støve, Stryn                                  2 år. På val i 2018
2)  Anne-Len Vågane,  Eikefjord                          2 år. På val i 2019
3)  Knut Røneid, Gaupne                                       2 år. på val i 2019
4)  Mette-Elin Standal Sæther, Naustdal              2 år. på val i 2018

Vara:
1.vara:  Monica Røed Frøyset, Sandane                2 år. På val i 2018
2.vara: Eva Marie Pleym Lund, Raudeberg            2 år. På val i 2018
3.vara: Ingemund Holen, Førde                             2 år. På val i 2019

Sogn og Fjordane

Du er ikke alene. Ingen skal trenge å bære på tunge tanker og sorg alene. Vi er her fordi vi har lyst til å gå sammen med deg. Om du rekker ut ei hånd skal vi ta et godt tak i den.
Sogn og Fordane er et vidt fylke og vi har Leve-representanter godt plassert (se styresammensetning). Ta gjerne kontakt med oss om du har tanker eller spørsmål rundt det å vere etterlatt barn, ungdom (søsken), forelder, besteforelder ol. Vi ønsker å støtte deg så langt som vi klarer.
Du kan ringe Sigurd Sande på telefon 90 89 73 17, eventuelt sende en mail til Nils-Petter Hauge på hauge@humanorg.no. Mail blir svart på så snart den blir lest. Har du spørsmål eller utfordringar som krev umiddelbare svar eller løysingar, ta kontakt med fastlegen eller ring 113 ved akutt krise.
Vi skal prøve også dette året å få ut noen lokale LeveNytt. Send gjerne en mail til epleymlu@frisurf.noom du ønsker å dele tanker og meninger, en historie, aktivitet lokalt osv. med oss.
LEVE sogn og Fjordane er nå også å finne på facebook. Her vil vi legge ut informasjon. Følg oss gjerne.
Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det. Ta gjerne kontakt med en av oss i Leve.

Arrangement i høve Verdensdagen

5. september: Samling for 2. klassingane på Sogndal vidaregåande skule. 250 stk. Tema: meistring, å vere etterlatt, å bli kjend med seg sjølv mm. Instruktør: Marthe Mathiesen.

7. september: Dagsseminar på Høgskulen Vestlandet (Førde) studentar frå dei to tverrfagleg vidareutdanningane i Psykososialt arbeid med barn og unge og psykisk helsearbeid. Instruktør: Marthe Mathiesen og Nils-Petter Hauge (styreleiar i LEVE Sogn og Fj fylkeslag)

7. september: 1 time sending i NRK Sogn og Fjordane med tema sjølvmord, sjølvmordsforebygging og etterlatteperspektivet.

27. september: Dagskurs retta mot kriseteama i fylket: korleis følgje opp sjølvmordsetterlatte? PS: Samlinga på Skei utsett til 8. februar 2018.
Samarbeid mellom RVTS Vest og LEVE, Sogn og Fjordane fylkeslag. Ny innkalling kjem til kriseteama.

28. – 29. oktober             Samling for etterlatne. Gloppen Hotel.

 

 

 

Likemann

En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likemenn har gjennomgått et kurs i likemannsarbeid, og har støtte av en fagveileder. Ta kontakt med ditt fylkeslag eller LEVE sentralt.

Arrangement i høve Verdensdagen

5. september: Samling for 2. klassingane på Sogndal vidaregåande skule. 250 stk. Tema: meistring, å vere etterlatt, å bli kjend med seg sjølv mm. Instruktør: Marthe Mathiesen.

7. september: Dagsseminar på Høgskulen Vestlandet (Førde) studentar frå dei to tverrfagleg vidareutdanningane i Psykososialt arbeid med barn og unge og psykisk helsearbeid. Instruktør: Marthe Mathiesen og Nils-Petter Hauge (styreleiar i LEVE Sogn og Fj fylkeslag)

7. september: 1 time sending i NRK Sogn og Fjordane med tema sjølvmord, sjølvmordsforebygging og etterlatteperspektivet.

27. september: Dagskurs retta mot kriseteama i fylket: korleis følgje opp sjølvmordsetterlatte? PS: Samlinga på Skei utsett til 8. februar 2018.
Samarbeid mellom RVTS Vest og LEVE, Sogn og Fjordane fylkeslag. Ny innkalling kjem til kriseteama.

28. – 29. oktober             Samling for etterlatne. Gloppen Hotel.

AKTUELT

LEVE: Nord-Trøndelag

LEVE Nord-Trøndelag takker for en fin verdensdag-markering! Her kommer presentasjonene: Nr 1 – Å leve med sorgen –mestre livet v/Renate Bugge Grøndahl Nr 2 – Påvirkning fra media v/Bente Espeland, RVTS Midt Nr 3 – Kunsten å leve v/Hilde Maaø Vikan, Trondheim kommune...

les mer

Oslo: utstilling

Anita Henriksen skal være med på en fellesutstilling på Dalype Galleri med vernissage lørdag 28.10 kl.14-17, utstillingen står tom.søndag 5 november kl. 17:00. Bildet "Forsoning" ønsker hun gjerne å auksjonere bort til Unge Leve. Minstepris er 4000,- og eventuelle bud...

les mer