LEVE OSLO

 

Vil du vite mer om LEVE Oslo fylkeslag og arbeidet vårt eller trenger du noen å snakke med?
E-post: osloleve@gmail.com

Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det.
Vi som betjener kontakttelefonen er selv etterlatte ved selvmord, som ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Fordi vi også har vårt daglige liv og plikter, er ikke telefonen betjent hele døgnet men legg igjen en beskjed, så vil vi ringe deg tilbake. Vi har pålagt oss selv taushetsplikt. Du kan derfor være trygg på at det du forteller oss, ikke blir fortalt videre.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. I slike tilfeller kontakt for eksempel akutt nødhjelp 113, Kirkens SOS på 815 33 300 eller Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Styreleder: Smith Monica monismit@online.no, 99526487
Fagperson/sekretær: Vatne May Elise may.vatne@hioa.no 41302944
Styremedlem: Henriksen Anita anita-jippy@hotmail.com, 97131813
Styremedlem: Gjerde Nina nina.gjerde@gmail.com, 99719388
Styremedlem: Grethe Liland Styremedlem grethe.liland@getmail.no Mobil 97592759

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til Oslo LEVE og CAFÉ LEVE

LEVE Oslo – Vi har Café-kvelder (stort sett, men les under) første mandag i hver måned fra kl. 1900 – 2100, og holder da til i SKØYEN AKTIVITETSSENTER. Skøyen Terrasse 1, Oslo. Dit kommer du med bl.a. Lilleaker / Jar trikken til Skøyen holdeplass. Gå litt tilbake og opp bakken. (5 min. å gå). Se skilt med Skøyen Terrasse 1 – 10. Ta til venstre. 1. etg i høyblokk på høyre side. (Skrått imot deg). Noen av kveldene med foredrag. (Vi har ikke møter i juli/august)

 

LEVE Oslo tilbyr:

  • Likemenn
  • Sorggrupper i samarbeid med Fransiskushjelpen
  • Cafe-LEVE
  • og andre aktiviteter, følg med eller send en mail til oss for å havne på vår mailingliste.

LEVE Oslo – Vi har Café-kvelder (stort sett, men les under) første mandag i hver måned fra kl. 1900 – 2100, og holder da til på St. Olavsplass i Oslo. (Vi har ikke møter i juli/august)

Ny Café-kveld i LEVE Oslo. 5.12.2016, fra kl 1900-2100.

Kjære Leve Oslo medlem , Vi flytter Cafe Leve samlingene fra Skøyen til Leve sine lokaler på St.Olavs Plass. Adressen er St.Olavs Plass 2 0165 Oslo .

En av oss står utenfor døren fra 1845. Det finnes en ringeklokke på høyre siden av døren. Der må du taste deg ned, til Leve kommer opp i displayet .

Datoene og program for Cafe Leve høsten 2017 :

2.okt. 1900-2100 , Ildri Kjølseth som er lege spesialist i geriatri snakker om eldre og selvmord.

6.nov. 1900-2100, Vi markerer Allehelgensdag med lystenning, og får besøk av Kristiane Myckland Hansson som snakker om boka «Posttraumatisk Vekst»

4.des. 1900-2100 , Fantastiske Tove Bøygaard, underholder med sang og musikk

Vår egen ANITA Henriksen holder Kunstterapitime, en time før Caféen- (fra kl 18.00) Alle kan delta og det er fri adgang. Interessert? Ta kontakt med Anita på mail,… eller bare møt opp.
anita-jippy@hotmail.com VI sees!

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen om sorggruppetilbud.

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte. Kunne du tenke deg å begynne i en gruppe?
Ta kontakt med FRANSISKUSHJELPEN – «SORGTJENESTEN» på Tøyen – ved koordinator Aksel. Tlf: 990 83 909, (aorn@fransiskus.no)
eller med MARIANNE. Tlf: 404 48 905 (msandsdalen@fransiskus.no)

«Sorgtjenesten sier det slik:» – – Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.
Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller / samboer / kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken eller foreldre. Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.
Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.
De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes hver 3. uke i 2 timer. Møtene er i Enerhauggata 4 eller Smedgata 49.

Jeg ønsker å tilby OSLO LEVEs medlemmer å være med i en gå-gruppe der vi kombinerer en fin tur med gode samtaler. Jeg er etterlatt, mistet min 20 år gamle sønn i 2010. Turene er første tirsdag i måneden, kl.1800. Start på Bygdøy.
Dersom du ønsker å være med å gå en tur, send meg en sms 907 85 302, så avtaler vi møtested på Bygdøy. Velkommen
Vennlig hilsen Nina Tjønn.

AKTUELT