LEVE OSLO

 

Vil du vite mer om LEVE Oslo fylkeslag og arbeidet vårt eller trenger du noen å snakke med?
E-post: osloleve@gmail.com

Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det.
Vi som betjener kontakttelefonen er selv etterlatte ved selvmord, som ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Fordi vi også har vårt daglige liv og plikter, er ikke telefonen betjent hele døgnet men legg igjen en beskjed, så vil vi ringe deg tilbake. Vi har pålagt oss selv taushetsplikt. Du kan derfor være trygg på at det du forteller oss, ikke blir fortalt videre. Gå inn på fanen «lokale tilbud» for å se hva LEVE Oslo tilbyr.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. I slike tilfeller kontakt for eksempel akutt nødhjelp 113, Kirkens SOS på 815 33 300 eller Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Styreleder (etterlatt) Monica Smith
Styremedlem (etterlatt) Grethe Liland
Styremedlem (etterlatt) Anita Henriksen
Styremedlem (etterlatt(/fag) Nina Gjerde
Styremedlem (fag) May Elise Vatne
Kontakt: leveoslo@gmail.com

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til Oslo LEVE og CAFÉ LEVE

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til LEVE Oslo og Café LEVE Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til LEVE Oslo og Café LEVE LEVE Oslo har Café-kvelder første mandag i hver måned fra kl. 1900 – 2100, unntatt i januar, juli og august måned. På disse kveldene har vi vanligvis invitert en foredragsholder, men det er også tid for samtaler.Oslo

LEVE tilbyr:

  • Café LEVE
  • Likemenn
  • Sorggrupper i samarbeid med Fransiskushjelpen
  • Andre aktiviteter, som kunstterapi og gå-gruppe

 

Café LEVE
Café LEVE holdes i Landsforeningen for selvmord sine lokaler, i St. Olavsplass 2, 0165 Oslo, 2. etasje. Det er en ringeklokke på høyre siden av døren. Der må du taste deg ned, til Leve kommer opp i displayet.
Cafè LEVE er et sted hvor du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv, hvor det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.På Café LEVE møtes etterlatte og fagpersoner.
Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Du kan også låne bøker som tilhører LEVE Oslo.

Likemenn
I Oslo har vi fem kursede likemenn som alle ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler, samt være en støttespiller om du vurderer å benytte våre andre tilbud.
Ønsker du mer informasjon om Likemenn, ta kontakt med Nina Gjerde tlf.  99719388, eller nina.gjerde@gmail.com.  Hun er etterlatt og fagperson, og vil ta en prat om ditt behov. Nina er behjelpelig med å finne en likemann du kan ha kontakt med i en periode.

Kunstterapitime
Anita Henriksen, kunstterapeut/styremedlem, holder kunstterapitime før Caféen, kl. 18.00-19.00 Alle kan delta og det er gratis adgang. Ta kontakt med Anita på mail, anita-jippy@hotmail.com

Sorggrupper
LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte. Kunne du tenke deg å begynne i en gruppe?
Ta kontakt med FRANSISKUSHJELPEN – «SORGTJENESTEN» på Tøyen – ved koordinator Aksel. Tlf.: 990 83 909, aorn@fransiskus.no eller med MARIANNE. Tlf.: 404 48 905 msandsdalen@fransiskus.no
Sorgtjenesten sier det slik: «… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.

Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller/samboer/kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken eller foreldre. Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.
Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes hver 3. uke i 2 timer. Møtene er på Tøyen, adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo.

Gå-gruppe
Medlemmene i LEVE Oslo er velkomne til å være med i en gå-gruppe der en tur kombineres med samtale. Gruppen drives av Nina Tjønn, som selv er etterlatt. Hun mistet sin 20 år gamle sønn i 2010. Turene er første tirsdag i måneden kl.1800, med start på Bygdøy. Ønsker du å være med å gå tur, send en SMS til Nina 907 85 302.

Café LEVE

Café LEVE holdes i Landsforeningen for selvmord sine lokaler, i St. Olavsplass 2, 0165 Oslo, 2. etasje. Det er en ringeklokke på høyre siden av døren. Der må du taste deg ned, til Leve kommer opp i displayet.
Cafè LEVE er et sted hvor du kan treffe andre med tilsvarende erfaring som deg selv, hvor det å samtale med andre kan kjennes godt, og du kan oppleve gjensidig støtte og forståelse.På Café LEVE møtes etterlatte og fagpersoner.
Café LEVE er gratis, og det serveres kaffe og te. Du kan også låne bøker som tilhører LEVE Oslo.

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen om sorggruppetilbud.

Sorggrupper

LEVE Oslo samarbeider med Fransiskushjelpen for å kunne tilby sorggrupper for etterlatte. Kunne du tenke deg å begynne i en gruppe?
Ta kontakt med FRANSISKUSHJELPEN – «SORGTJENESTEN» på Tøyen – ved koordinator Aksel.

Kontakt 1: Koordinator Aksel 990 83 909, aorn@fransiskus.no
Kontakt 2: Marianne, 404 48 905 msandsdalen@fransiskus.no
Sted: Tøyen, adresse Enerhauggata 4, 0651 Oslo.
Når: De fleste av sorggruppene er åpne, og tar inn nye deltakere gjennom hele året. Gruppene møtes hver 3. uke i 2 timer.
Hvem: Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller/samboer/kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre.

Sorgtjenesten sier det slik: «… Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Vårt viktigste tilbud er sorggruppe der du får hjelp til å bearbeide sorgen. Alle som henvender seg blir tilbudt en individuell samtale før de kan begynne i en gruppe.

Sorggruppene er inndelt etter type tap og alder. Vi har grupper for de som har mistet ektefeller/samboer/kjæreste i ulike aldre, tap knyttet til selvmord, rusrelatert død, foreldre som har mistet barn, og voksne som har mistet søsken, kjæreste eller foreldre. Som gruppedeltaker vil en treffe andre mennesker i samme situasjon som en kan dele erfaringer med og sammen hjelpe hverandre videre.
Metoden baserer seg på hjelp til selvhjelp, og gruppene ledes av to frivillige gruppeledere. De fleste gruppeledere har selv deltatt i en sorggruppe. Gruppelederne deltar jevnlig i undervisning og veiledning.»

Kunstterapitime
Anita Henriksen, kunstterapeut/styremedlem, holder kunstterapitime før Caféen, kl. 18.00-19.00 Alle kan delta og det er gratis adgang. Ta kontakt med Anita på mail, anita-jippy@hotmail.com

Likemenn
I Oslo har vi fem kursede likemenn som alle ønsker å bruke sin erfaring til å være der for andre. De kan tilby samtaler, samt være en støttespiller om du vurderer å benytte våre andre tilbud.
Ønsker du mer informasjon om Likemenn, ta kontakt med Nina Gjerde tlf.  99719388, eller nina.gjerde@gmail.com.  Hun er etterlatt og fagperson, og vil ta en prat om ditt behov. Nina er behjelpelig med å finne en likemann du kan ha kontakt med i en periode.

AKTUELT

LEVE: Nord-Trøndelag

LEVE Nord-Trøndelag takker for en fin verdensdag-markering! Her kommer presentasjonene: Nr 1 – Å leve med sorgen –mestre livet v/Renate Bugge Grøndahl Nr 2 – Påvirkning fra media v/Bente Espeland, RVTS Midt Nr 3 – Kunsten å leve v/Hilde Maaø Vikan, Trondheim kommune...

les mer

Oslo: utstilling

Anita Henriksen skal være med på en fellesutstilling på Dalype Galleri med vernissage lørdag 28.10 kl.14-17, utstillingen står tom.søndag 5 november kl. 17:00. Bildet "Forsoning" ønsker hun gjerne å auksjonere bort til Unge Leve. Minstepris er 4000,- og eventuelle bud...

les mer