LEVE NORDLAND

Vil du vite mer om LEVE Nordland fylkeslag og arbeidet vårt eller trenger du noen å snakke med?
Kontakttelefon: 95165334
E-post: odd.eidner@kirken.bodo.no

Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det.
Vi som betjener kontakttelefonen er selv etterlatte ved selvmord, som ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Fordi vi også har vårt daglige liv og plikter, er ikke telefonen betjent hele døgnet men legg igjen en beskjed, så vil vi ringe deg tilbake. Vi har pålagt oss selv taushetsplikt. Du kan derfor være trygg på at det du forteller oss, ikke blir fortalt videre.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. I slike tilfeller kontakt for eksempel akutt nødhjelp 113, Kirkens SOS på 815 33 300 eller Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Odd Jarle Eidner, Fylkesleder LEVE Nordland, oe734@kirken.no
Gjertrud Kvalspornes Ludvigsen, økonomi/kasserer, frivbodo@online.no
Gunn-Heidi Skaug, styremedlem, gunska@vgs.nfk.no
Camilla Renate Sandbakk, styremedlem, camillarenatesandbakk@gmail.com
Judith Reinvik, styremedlem, judithreinvik@hotmail.com
Maiken Selvåg, Unge Leve, maiken_pettersen@hotmail.com
Rachel Furnes, varamedlem, racnese@gmail.com
Atle Andreassen, varamedlem, atandr@online.no
Annelise Jentoft Olsen, sekretær, levenordland@gmail.com

LEVE Nordland er fylkeslaget for LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Styret i LEVE Nordland består av både etterlatte og fagfolk. Målet med virksomheten vår er tredelt:

1) Gi støtte og omsorg for etterlatte
2) Forebygge og forhindre at flere tar livet sitt
3) Skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Vi søker å oppnå dette gjennom åpne møter, sorggrupper, LEVE-cafè, likemannsarbeid og individuelle samtaler.
Hittil har alt arbeidet blitt gjort på frivillig basis, uten noen ansatte. Men i forbindelse med at Nordland Fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for Nullvisjon selvmord, har LEVE Nordland fått bevilget midler til å opprette en deltidsstilling. Det vil gjøre oss i stand til å nå lengre ut i vårt arbeid.

Hvis du har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt via denne siden.
Du kan også ta direkte kontakt med fylkesleder Odd J. Eidner på tlf. 95165334 eller via e-mail: oe734@kirken.no

Ytterlig kontaktinformasjon:
levenordland@gmail.com
Annelise er på kontoret onsdager, og treffes på tlf: 91 00 62 83

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.
konto.nr 1503 46 43552
LEVE Nordland

Fra sekretæren i Nordland

Fylkesstyret i Nordland ønsker mer kontakt mellom organisasjon og medlemmer i det langstrakte Nordland fylke. Dette håper vi å få til med å sende ut e-post med informasjon om hva som skjer i organisasjonen. Vi vil informere om de tilbud som vi har til etterlatte, for eksempel familiesamling og temakvelder. Vi vil også kunne videreformidle tilbud fra Leve sentralt som kan være aktuelle for våre medlemmer. Vi håper at vi greier å ta i bruk de mulighetene e-post gir oss. De av våre medlemmer som ikke benytter seg av e-post vil få informasjon tilsendt i brevs form. Vi håper at alle våre medlemmer som benytter e-post vil gi oss sin adresse sånn at vi kan få dette til snarest mulig.Dersom noen ønsker det, kan de sende meg e-post merket med LEVE. Da får jeg adressen deres. Dersom det er noen som ønsker å reservere seg både for å bli ringt til, og/eller nyhetsbrev på e-post, ber jeg om at de gir meg beskjed.

 

LEVE cafe`

siste torsdag i måneden. Det blir annonsert tid og sted samme dag under «DET SKJER» i Avisa Nordland

Likemann

En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likemennene har gjennomgått et kurs i likemannsarbeid og har støtte av en fagveileder.

Her er en oversikt over Nordlands likemenn:

Judith Reinvik, Bodø             judithreinvik@hotmail.com
Gunn-Heidi Skaug, Bodø      gunska@vgs.nfk.no
Camilla Renate Sandbakk, Bodø  camillarenatesandbakk@gmail.com
Annelise Jentoft Olsen          levenordland@gmail.com
Jonny Tustervatn, Hemnes    jonnytu@online.no
Unni Skjefstad, Hemnes         unni.skjefstad@online.no

Veileder for Nordland/ Troms:
Odd Jarle Eidner, Bodø         oe734@kirken.no         95165334

 

AKTUELT

LEVEtreff

LEVE Akershus inviterer til treff 
onsdag 17. januar, kl 19.00 
i Løkkehaven, i Steinhuset bak Røde Kors i Sandvika. Det ligger 
kun fem minutter fra tog/buss, i Elias Smiths vei 5
. Dette blir et åpent møte med tid til samtale og refleksjon rundt det å miste et barn,...

les mer

Sorgruppe i Trøndelag

LEVE tilbyr sorgstøtte i gruppe. Etterlatte og berørte av selvmord fra hele Trøndelag er velkommen til å delta.   Oppstart: Tirsdag 6. februar 2018 kl 18-20 (deretter hver tredje tirsdag). Sted: Mangfoldhuset, Olav Tryggvasons gt 40 7011 Trondheim.  ...

les mer

KONTAKT: 

95165334
e-post  

AKTUELT 

LEVE cafe`: siste torsdag i måneden.