LEVE NORD-TRØNDELAG

Vil du vite mer om LEVE Nord-Trøndelag fylkeslag og arbeidet vårt eller trenger du noen å snakke med?
Kontakttelefon: 91248958
E-post: einjoja@hotmail.com

Åpenhet om selvmord kan gi smerte. Det kan likevel være en stor lettelse å snakke om det.
Vi som betjener kontakttelefonen er selv etterlatte ved selvmord, som ønsker å bruke vår erfaring til støtte og nytte for andre i samme situasjon. Fordi vi også har vårt daglige liv og plikter, er ikke telefonen betjent hele døgnet men legg igjen en beskjed, så vil vi ringe deg tilbake. Vi har pålagt oss selv taushetsplikt. Du kan derfor være trygg på at det du forteller oss, ikke blir fortalt videre.

Kontakttelefonen er ikke en krisetelefon. I slike tilfeller kontakt for eksempel akutt nødhjelp 113, Kirkens SOS på 815 33 300 eller Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Leder Einar Jakobsen, 7670 Inderøy Etterlatt Tlf 91248958
Nestleder Johan Hægstad, 7713 Steinkjer Etterlatt
Økonomi Renee Skjelstad, 7514 Stjørdal Etterlatt
Ungdomsrepr. Tor Martin Granheim, 7655 Verdal Etterlatt
Sekretær Ragnhild Tømmeråsmo, 7507 Stjørdal Etterlatt
Styremedlem Oddleiv Gulstad, 7713 Steinkjer Fagperson
Styremedlem Hege Ness Larsen, 7711 Steinkjer Pårørende

Nord-Trøndelag

Målet vårt er å bygge et fellesskap for oss som har mistet noen ved selvmord, være et kontaktpunkt og skape et miljø som oppleves trygt. Det ønsker vi å oppnå ved å:

  • Bygge ut et nettverk av og for etterlatte i alle områder i fylket. Den 10. september som er Verdensdagen for selvmordsforebygging arrangerer vi alltid en fagdag.
  • Drive informasjon om det å være etterlatt, bidra til større åpenhet i samfunnet omkring selvmord, motvirke isolasjon og ensomhet, og derved kanskje forhindre at selvmord blir valgt som løsning på livets mange smertefulle vanskeligheter.
  • Arrangere samlinger der sosialt samvær er sentralt, og der det også tas opp ulike tema som angår oss og vår situasjon. Fylkeslaget arrangerer minst ett møte per år på ulike steder i fylket.
  • Arrangere fagdager som også fungerer som møteplasser for etterlatte og tilsatte i helsevesen, kirke, skole, politi og ideelle organisasjoner
  • Ha spesielle tilbud for ungdom som er blitt etterlatte. Vi har egen ungdomsrepresentant i styret som også skal fungere som kontaktperson mot ungdomsmiljøet. Vi har også gjennomført et prosjekt ”Livet e no det likaste ’lell”. Dette var likemannsarbeide rettet mot ungdom mellom 13 og ca. 20 år.
  • Lære opp sorggruppeledere og drive sorggrupper for etterlatte. Nord-Trøndelag har som de første i landet gjennomført et prosjekt ”Barn som etterlatte ved selvmord” – hvordan gi barn og foreldre støtte til å bearbeide selvmord i nærmeste familie. Metoden som ble brukt kalles ”Å lese for livet”. 11 foresatte og 16 barn i alderen 4 til 12 år deltok på 4 lørdagssamlinger. Den ”ufarlige” metoden gjorde det lettere å snakke om de ”farlige” tankene og følelsene. Ved å skrive tekster preget av egne mentale bilder/opplevelser, kunne de leve ut følelsene gjennom en annen person. Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapport ”Barn som etterlatte ved selvmord” i fylkeslagets årsberetning eller i LEVEnytt nr 2 Februar 2007.
  • Virke sammen med andre miljøer som arbeider med forebygging av selvmord og oppfølging når selvmord har skjedd.

 

Sesongens program

Støttegruppe

Likemann

Treff

Bli frivillig?

AKTUELT

LEVE: Nord-Trøndelag

LEVE Nord-Trøndelag takker for en fin verdensdag-markering! Her kommer presentasjonene: Nr 1 – Å leve med sorgen –mestre livet v/Renate Bugge Grøndahl Nr 2 – Påvirkning fra media v/Bente Espeland, RVTS Midt Nr 3 – Kunsten å leve v/Hilde Maaø Vikan, Trondheim kommune...

les mer

Oslo: utstilling

Anita Henriksen skal være med på en fellesutstilling på Dalype Galleri med vernissage lørdag 28.10 kl.14-17, utstillingen står tom.søndag 5 november kl. 17:00. Bildet "Forsoning" ønsker hun gjerne å auksjonere bort til Unge Leve. Minstepris er 4000,- og eventuelle bud...

les mer

KONTAKT: 

91248958
e-post  

AKTUELT 

Verdensdagen 2017:
Kunsten å LEVE
8. september
Se mer