Min historie

Min historie

Styret i lokallaget

Etter årsmøtet i februar har Tana/Nesseby lokallag følgende styresammensetning:

Leder    Eli Sabbasen Etterlatt Tana eli.sabbasen@gmail.com
Sekretær Berit Johanne  Soldat Etterlatt Nesseby beritsoldat@gmail.com
Kasserer Klara  Helander Etterlatt Nesseby klara.helander@yahoo.no
Sytremedlem Vibeke  Sørensen Etterlatt Tana vsorense@gmail.com