Min historie

Min historie

LEVE

Få hjelp

Reaksjonene etter et selvmord varierer, både de umiddelbare reaksjonene og reaksjonene mange opplever etter det har gått en tid.

 Mens de umiddelbare reaksjonene ofte består av sjokk, uvirkelighet og nummenhet, ledsaget av sterke følelser, er senere reaksjoner ofte varierte i kvalitet og tid. Etterreaksjoner er en del av vårt normale reaksjonermønster ved store tap, og er ikke sykelige prosesser. Det er reaksjoner som på forskjellige måter hjelper oss i tiden etter et dødsfall (og etter andre situasjoner som truer vår eksistens). De vanligste etterreaksjonene er disse:

 

  • selvbebreidelse og skyldfølelse
  • gjenopplevelse eller unngåelse av det som skjedde
  • søvnforstyrrelser
  • angst og sårbarhet
  • konsentrasjons- og hukommelsesvansker
  • irritasjon og sinne
  • kroppslige plager
  • energiløshet og mørke tanker
  • sorg, savn, lengsel og smerte

Hvis du ønsker mer informasjon om vanlige reaksjoner knyttet til sorg og sorgbearbeiding, står dette nærmere beskrevet i bl.a. "Etter selvmordet - veien videre" (2009) av Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud og brosjyren "Til deg som har mistet noen i selvmord" som kan bestilles fra LEVEs sekretariat.