ERFARINGSKOMPETANSE MØTER FAG

ERFARING MØTER FAG

LEVEs dagskonferanse arrangeres siste mandagen i mai måned hvert år. Dagskonferanse er en konferanse hvor fag møter erfaringskompetanse. Formålet med konferansen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling, støtte etterlatte og berørte ved selvmord og å bidra til opplysningsarbeid.

I 2018 arrangeres dagskonferansen i Hedmark.