Min historie

Min historie

Buskerud

 • Vi ønsker å bygge fellesskap for etterlatte ved selvmord, for gjensidig støtte. 
 • Vi ønsker større grad av åpenhet rundt selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av media, så det kan bli politisk vilje til å bruke ressurser på forebygging av selvmord samt hjelp til etterlatte. 
 • Vi ønsker å være pådrivere i å forhindre selvmord gjennom kontakt med og påvirkning av relevante fagmiljøer.  

  Arkiv Buskerud

  30. aug. 2016

  Verdensdagen i Buskerud 2016 Les mer

  31. mar. 2016

  Årsrapport 2015 Les mer