Min historie

Min historie

LEVE

Vi er takknemlige for ditt bidrag.

Ønsker du å gi din støtte til LEVE, kan dette også gjøres uten medlemskap. All støtte betyr mye for det arbeidet våre frivillige gjør.

Ønsker du å støtte LEVE sentralt kan det overføres til konto:

Bankgiro 5010 05 63980

Ønsker du å donere din støtte direkte til et av våre fylkeslag kan du gjøre det:

Sør-Trøndelag  4333 51 52795  
Akershus 1503.46.16016 org.nr: 992 754 249
Nord-Trøndelag 4202.39.24247  
Oppland 2050.09.31796 org.nr: 993 971 863
Vestfold 1594.46.05719 org.nr: 983 459 102
Telemark 2610.18.66237 org.nr: 937 891 334
Sogn og Fjordane 3705.06.06237 org.nr: 998 920 612
Troms 4760.17.39735 org.nr: 993 953 407
Rogaland 3201.38.25652 org.nr: 937 895 321
Buskerud 2220.23.88756  
Aust-Agder 3000.22.50140  
Hedmark 1822.09.29767  
Østfold 1105.25.76670  
Oslo 1503.19.40017  
Nordland

1503.46.43552

 
Møre og Romsdal 3910.16.71562  
Finmark 4930.11.47537 org.nr: 993 896 829
Hordaland 3624.57.13732  
Vest-Agder 3114.10.35269