LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD
LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

 LEVE er en landsdekkende, livssynsnøytral organisasjon som støtter etterlatte og berørte ved selvmord. LEVE jobber også med forebygging av selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Det kan være flere grunner til at du besøker oss – kanskje er du etterlatt, journalist, helsepersonell eller en bekymret forelder eller venn. Kanskje du har en relasjon til en etterlatt og lurer på hva du skal si og gjøre, eller kanskje du er på kanten selv. På denne siden finnes informasjon, støtte og hjelp for å møte alle disse behovene.

Få hjelp

Sliter du med selvmordstanker og trenger øyeblikkelig hjelp? Ring 113, eller til Kirkens SOS: 22400040

LEVE og Unge LEVE kan gi deg støtte og informasjon etter et selvmord. Ønsker du å komme i kontakt med oss, ring 22361700, eller send en e-post til post@leve.no. Ønsker du å snakke med noen der du bor? Kontakt fylkeslaget ditt

Likemann

Har du mistet noen i selvmord? Det kan hjelpe å snakke med noen som har vært igjennom det samme. LEVE tilbyr samtaler med etterlatte og berørte ved selvmord i nærheten av der du bor. Vi kaller disse for likemenn. Likemenn har gjennomgått et kurs i likemannsarbeid, og har støtte av en fagveileder. Ta kontakt med ditt fylkeslag eller LEVE sentralt om du ønsker å komme i kontakt med en likemann.

 

 

Arrangementer

LEVE er en aktiv organisasjon med mange ulike møteplasser rundt om i landet. I tillegg til lokale arrangementer har vi faste årlige aktiviteter: Unge LEVEs ungdomssamling, siste helgen i mars, LEVEs dagskonferanse, siste mandagen i mai, Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september og utdeling av Olafprisen under verdensdagens uken.

Velkommen på Sorggruppelederkurs 21.-22. april

LEVE har flere sorggrupper rundt i landet, og ønsker nye gruppeleder velkommen på kurs. *Link til påmelding finner du nederst i denne teksten. Sorggruppene i LEVE består som regel av en som er etterlatt eller berørt av selvmord og en fagperson. Kurset er både for deg...

Velkommen på Likemannskurs 21.-22. april

HVA ER EN LIKEMANN? En likemann i LEVE har selv opplevd å miste noen, og ønsker å være til hjelp for de som nylig har opplevd det samme. Likemennene har gjennomgått et likemannskurs, og har støtte en fagveileder. LEVE ønsker å kurse nye likemenn, for å gi flere...

LEVE Buskerud: Møteplass og årsmøte

Møteplass for pårørende og fagpersonerMøteplass for pårørende og fagpersoner Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har problemer med rusmidler? Drammen DPS arrangerer i samarbeid med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) et gratis...